Biuro Rachunkowo-Prawne Sp. z o.o.

Dowiedz się Więcej! Skontaktuj się z nami

Oferujemy kompleksową obsługę niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania każdego typu przedsiębiorstwa

Kompleksowa obsługa każdego typu przedsiębiorstwa

 • księgi handlowe
 • księgowość uproszczona
 • kadry i płace
Czytaj dalej

Pomoc w zakładaniu i obsługa wszystkich form prawnych

 • osoby fizyczne
 • spółki
 • fundacje i stowarzyszenia
Czytaj dalej

Elastyczne formy współpracy

Zyskasz:

 • komfort i wygodę
 • oszczędność czasu
Czytaj dalej

Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo

 • posiadamy licencje Ministerstwa Finansów
 • nasze usługi są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej
Czytaj dalej

Certyfikaty

Świadectwo kwalifikacyjne

Marzena Mantiuk

Świadectwo kwalifikacyjne

Andrzej Mantiuk

Nasza oferta

Zakładanie spółek oraz rejestrowanie działalności gospodarczych

Zanim założysz firmę dowiedz się jaka forma prowadzenia działalności będzie najbardziej odpowiednia i optymalna. Nasze biuro służy wsparciem, wiedzą oraz pomocą przy zakładaniu spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Pomożemy przejść przez wszystkie etapy tworzenia nowego przedsiębiorstwa, wypełnimy dokumenty niezbędne na start.

Obsługa firm z każdego sektora rynku o dowolnych formach prawnych:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze
 • spółki cywilne, jawne i partnerskie
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowe
 • stowarzyszenia i fundacje

W trosce o komfort, wygodę i oszczędność czasu naszych Klientów proponujemy różne formy współpracy. Na życzenie Klienta oferujemy:

 • możliwość odebrania dokumentów w dogodnym miejscu i czasie
 • elastyczny czas pracy
 • indywidualne prowadzenie spraw każdego klienta
 • sporządzanie (na życzenie Klienta) raportów i sprawozdań umożliwiających bieżącą kontrolę i analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wychodząc naprzeciw potrzebom, klient ma do wyboru cztery formy prowadzenia ksiąg:

 • prowadzenie ksiąg w biurze rachunkowym VIS MAIOR
 • prowadzenie ksiąg zdalnie na systemie Klienta tzn. "on - line"
 • prowadzenie ksiąg w siedzibie Klienta
 • nadzór księgowy - możliwy u Klientów, którzy chcą posiadać własny dział księgowy. Pozwala to na wykorzystanie własnych zasobów kadrowych z jednoczesnym wprowadzeniem elementów zewnętrznej kontroli

Biuro rachunkowe

Księgowość to element biznesu, w którym liczy się rzetelność, terminowość oraz każdy, pozornie nawet najdrobniejszy detal

Księgi handlowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (również stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych)
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości, przygotowanie planu kont
 • badanie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym oraz informowanie Zleceniodawcę o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • tworzenie zakładowego planu kont
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT lub PIT
 • sporządzanie i wysyłanie do US deklaracji VAT, JPK VAT
 • informowanie Zleceniodawcy o ewidencjach, które powinien prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności
 • branie udziału w postępowaniu kontrolnym
 • udzielanie ustnych porad i opinii z zakresu prawa podatkowego
 • przekazywanie niezbędnych informacji wynikających z ksiąg rachunkowych
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz innych urzędów

Księgowość uproszczona:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i wysyłanie do US deklaracji VAT, JPK VAT
 • przygotowanie rocznego rozliczenia działalności
 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz innych urzędów
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym
 • rozliczenia ZUS spółki lub właścicieli

Kadry i płace

Sukces firmy tworzą ludzie, zwłaszcza gdy są kompetentni i usatysfakcjonowani

Usługi w zakresie płac obejmują:

 • przygotowywanie listy płac oraz pasków wynagrodzeń
 • pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło)
 • przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • rejestracja w ZUS pracowników
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A
 • realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń
 • konsultacje w zakresie praw kadrowo-płacowych
 • sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT-11)

Usługi w zakresie kadr obejmują:

 • prowadzenie akt osobowych
 • bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej
 • przygotowywanie dokumentów nowemu pracownikowi
 • zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • informowanie o kończącym się terminie ważności badań lekarskich, szkoleń BHP
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania
 • przechowywanie i ewidencja dokumentacji związanej z nieobecnościami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność)
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP
 • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych
 • przygotowanie dokumentów dotyczących kar i nagród, premii
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zajęciami komorniczymi
 • reprezentacja Klienta przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, PIP lub Urzędu Skarbowego

100+

Klientów

100,000+

Dokumentów rocznie

9999

Wypitych kaw

12

Lat na rynku

Cennik

Księgi handlowe

OD

1000zł

MIESIĘCZNIE

Księgowość uproszczona

OD

200zł

MIESIĘCZNIE

Kadry i płace

OD

50zł

ZA PRACOWNIKA MIESIĘCZNIE

Wysokość opłaty ustalamy indywidualnie. Ceny naszych usług są uzależnione od ilości pracy, jaką musimy wykonać na obsługę danej firmy. Największy wpływ na nią mają

forma prawna

ilość dokumentów księgowych

liczba zatrudnionych

rodzaj prowadzonej działalności

forma prowadzenia ksiąg

ilość usług dodatkowych

Nasz zespół

Nasz zespół to osoby, dla których księgowość to nie tylko zawód ale też pasja, ktora przekłada się na prawdziwe zaangażowanie, chęć podnoszenia kwalifikacji, stałe poszerzanie kompetencji oraz ciągłą współpracę z Klientem.

Nowości

Ministerstwo Finansów

Czytaj dalej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Czytaj dalej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj dalej

Skontaktuj się z nami

Godziny pracy

8.00 - 16.00

Również według indywidualnych potrzeb

Dane firmy

NIP: 966 192 35 74

REGON: 200169448

KRS: 0000292957